kūmystės

kūmystės
kūmỹstės sf. pl. (2) krikštynų vaišės: Parsinešė arielkos gorčinę ir pinigų kūmystėms pasitaisė Žem. Per Jurgį važiuosiu į kūmystes Trgn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kūmystė — kūmỹstė sf. (2) K, BŽ222; R175, M, Vaižg 1. buvimas kūmu: Kūmystės (į kūmus) ką prašysim? J.Jabl(A.Vien). Duonos žiauberį suvalgysi – paprašys kūmystės LTR(Ds). | prk.: Ir kai lopšyje pravirko dešimtasis mūsų šeimos narys, aštuntasis vaikas, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūmai — kū̃mai sm. pl. (2) 1. krikšto tėvai, kūmų pora (kūmas ir kūma): Jau ir kū̃mai parvažiuoja J.Jabl. Dveji kū̃mai važiuoja (dvi poros kūmų) Ėr. Ana paima ir padėkoja kū̃mamu Dv. Suspauskit kūmus – bus vaiko dančiukai tankesni! (sako sodindami už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūmas — 1 kū̃mas, à (rus. кyм, l. kum) smob. (2); SD95, R 1. krikšto tėvas ar motina: Kas buvo kūmas? Dkš. Brolį kūmù užprašė (ps.) Rmš. Na, kūma, išgerkim už lėlės sveikatą! Dkš. Kūma jį myli kaip savo vaiką Krkl. Prašė kūmà (prašė būti kūma) OZ28. ^ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvalgyti — 1. tr. SD1215, H, H156, R, R34, MŽ, MŽ45, Sut, N, K, M, Š, L, LL176,323, Rtr, DŽ, KŽ, LD140(Dbč), Lt valgant viską ar dalį suvartoti: Mes suvalgom, mum neatlinka Mžš. Pats duonos užsiminkei, pats suvalgei Šd. Kiek čia pareidavom perkalėdžiu:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svečystės — svečỹstės sf. pl. (2) vaišės svečiuose: Niekam nepadėkojęs nei už kūmystes, nei už svečystes, sugrįžo namo į savo kambarį Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tepti — tèpti, tẽpa, tẽpė KBIIl62, K; SD178, SD135,344, Sut, LL83 1. tr., intr. R, MŽ trinti paviršių tepalu ar kuo skystu: Tepu su sviestu į šalis puodo, skaurados, kad nepriliptum kepama tešla J. Iešmų paviršiai, kur trinasi, reikia gerai tepti VĮ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpulti — užpùlti 1. tr., intr.; Q536, H mestis (ant ko) siekiant įskaudinti, nugalėti, įveikti, sunaikinti: Šunys mane užpuolė K. Vilkai alkani ir žmogų užpuola Kp. Užpuolė kaip vilkai avį Jnš. Ant žmonių retai teužpuola [liūtai], jeigu jų neužerzina BM3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšluoti — užšluoti, ja, ùžšlavė 1. tr. N, Š(Švnč), NdŽ, DŽ1 šluojant kiek užbraukti, užžerti, užstumti ant ko: Grūdus užšluok ant viršaus J. Šiaudus nu tako nugrėbstė, šiaudgalius ùžšlavė ant vejos Vkš. Jei gryčią šluodamas užšluoji kam ant kojų, tai to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiauberis — žiauberìs sf. (3b) J.Jabl(Zr), DŽ, NdŽ 1. Sl, Sb žr. žiauberė 1: Senis nebegali žiauberiẽs įkrimsti Š. Te tau, vaikeli, žiauberìs, aš nebeinkandu Sv. Žiauberies nevalgyk, dantis išsilauši PnmR. Suvalgėm visą bakaną, tik liko žiauberis Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”